Sunday, June 17, 2012

KESILAPAN - KESILAPAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU BAPA DALAM MENDIDIK ANAK-ANAK


Dibawah ini disenaraikan sebahagian dari kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh ibu bapa :

1. Kurang berdoa dalam proses mendidik anak.
2. Memperkecilkan kebolehan anak
3. Kurang tegas dalam mendidik anak
    ( Waktu belajar, mengaji, tidur, riadhah dan lain-lain )
4. Lebih banyak memberi belaian negatif ( tarhib ) dan belaian positif ( targhib )
5. Kurang pandai menjadi kawan kepada anak-anak
6. Kurang memberi sentuhan kepada anak-anak
7. Suasana rumahtangga yang kurang kondusif
8. Menegur secara yang negatif ( sentiasa mencemuh dan mengkritik anak-anak )
9. Manifestasi kasih sayang yang kurang jelas
10. Pendidikan anak-anak yang tidak seimbang
    ( intelektual, fizikal, kerohanian dan pengalaman )
11. Kurang mendedahkan anak-anak kepada model-model yang cemerlang
    ( ulamak, cendekiawan, ahli fikir, negarawan dan pendekar )
12. Kurang menghidupkan sunnah dalam rumahtangga
13. Kurang menggalakan musyawwarah dalam membuat keputusan
14. Menunjukkan perselisihan dihadapan anak-anak
15. Membenarkan orang-orang yang tidak elok sahsiah dan perlakuan masuk ke dalam rumah
16. Kurang mengasuh anak membuat kerja-kerja rumah
17. Masih membenarkan akhlak yang buruk dalam rumahtangga
18. Tidak menggantung rotan di tempat yang boleh diilihat oleh ahli keluarga
19. Terlalu mengharapkan kepada pembantu rumah
20. Tidak mendidik pembantu rumah kaedah mendidik anak yang sewajarnya
21. Kurang mengawasi pendedahan kepada televisyen dan video
22. Kurang mengawasi penggunaan telefon
23. Kurang mengajar anak kemahiran sosial
      ( bercakap dengan kawan, menggunakan telefon, menegur orang, bercakap dengan tetamu dn sbginya )
24. Masih melakukan tabiat kurang baik dalam rumahtangga.
25. Kurang mempamerkan sifat kejiranan yang baik
26. Kurang mendedahkan kepada anak erti "kesusahan"
27. Kurang menitik beratkan makanan yang seimbang atau sesuai untuk anak-anak
28. Tidak bersama-sama anak ketika makan
29. Mempamerkan pilih kasih terhadap anak-anak
30. Tidak menggunakan masa paling jitu ( teachable moment ) untuk mendidik anak

No comments:

Post a Comment