Sunday, June 17, 2012

VISI & MISI KAMI :)

 FALSAFAH
Sistem pendidikan Sekolah Rendah Ummi adalah sistem pendidikan terancang,
kemaskini dan terpimpin, yang berteraskan Tauhid  untuk menyuburkan dan
meningkatkan prestasi pelajar kearah melahirkan insan yang cemerlang dan
seimbang dari segi rohani, intelek, jasmani dan emosi serta
dapat memberi khidmat kepada agama, manusia dan selaras dengan tuntutan Allah SWT.

VISI
Membangunkan sistem persekolahan berwibawa bagi menjana pekerja-pekerja Islam yang mampu merubah dan memimpin masyarakat  demi mencapai keredhaan Allah SWT.

MISI
Pendidikan  melahirkan pemimpin dan dakwah merubah masyarakat.

MOTO
“MEMBIMBING GENERASI PEWARIS”

Mereka adalah Amanah 

No comments:

Post a Comment